Szkolenie zawodowe

Dnia 8 marca 2023 r. adw. Agata Antkowska wzięła udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Komisję Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej na temat "Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego w sprawach karnych". Szkolenie prowadziła adw. dr Matylda Pogorzelska

Szkolenie zawodowe

Dnia 24 lutego 2023 r. adw. Agata Antkowska wzięła udział w szkoleniu zawodowym na temat "Problematyki osobistych kontaktów rodziców z dziećmi, opieki naprzemiennej i pieczy zastępczej", które przeprowadziła sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku dr Helena Ciepła.

Szkolenie zawodowe

Dnia 19 października 2022 r. zespół kancelarii wziął udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Komisję Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z Wydawnictwem Wolters Kluwer na temat "Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata. Nowe regulacje w zakresie umów". Szkolenie prowadził r. pr. Jarosław Jerzykowski.

Szkolenie zawodowe

9 kwietnia 2022 r. zespół kancelarii wziął udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu. Tematem szkolenia było „Szacowanie szkód”. w zakres szkolenia wchodziła m.in. problematyka ustalania przebiegu kolizji drogowych, dostępne narzędzia do kalkulacji wysokości szkód, wycena wartości pojazdów. Szkolenie prowadził inż. Piotr Lica, biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego.

Szkolenie zawodowe

21 maja 2022 r. zespół kancelarii wziął udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu. Tematem szkolenia były „Wybrane problemy prawa karnego materialnego i procesowego w świetle najnowszych uchwał i postanowień Sądu Najwyższego wydanych na skutek pytań prawnych”. Prowadzącym szkolenie był Dr Dariusz Kala, sędzia Sądu Najwyższego.