Szkolenie zawodowe

Dnia 19 października 2022 r. zespół kancelarii wziął udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Komisję Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z Wydawnictwem Wolters Kluwer na temat "Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata. Nowe regulacje w zakresie umów". Szkolenie prowadził r. pr. Jarosław Jerzykowski.

Urlop

W dniach od 2 do 13 listopada 2022 r. adw. Agata Antkowska będzie przebywać na urlopie. W pilnych sprawach możliwy kontakt z aplikantem adwokackim Janem Głażewskim tel. 695 563 566.

Szkolenie zawodowe

9 kwietnia 2022 r. zespół kancelarii wziął udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu. Tematem szkolenia było „Szacowanie szkód”. w zakres szkolenia wchodziła m.in. problematyka ustalania przebiegu kolizji drogowych, dostępne narzędzia do kalkulacji wysokości szkód, wycena wartości pojazdów. Szkolenie prowadził inż. Piotr Lica, biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego.

Szkolenie zawodowe

21 maja 2022 r. zespół kancelarii wziął udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu. Tematem szkolenia były „Wybrane problemy prawa karnego materialnego i procesowego w świetle najnowszych uchwał i postanowień Sądu Najwyższego wydanych na skutek pytań prawnych”. Prowadzącym szkolenie był Dr Dariusz Kala, sędzia Sądu Najwyższego.