Szkolenie zawodowe

Dnia 8 marca 2023 r. adw. Agata Antkowska wzięła udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Komisję Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej na temat „Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego w sprawach karnych”. Szkolenie prowadziła adw. dr Matylda Pogorzelska