Szkolenie zawodowe

Dnia 24 lutego 2023 r. adw. Agata Antkowska wzięła udział w szkoleniu zawodowym na temat „Problematyki osobistych kontaktów rodziców z dziećmi, opieki naprzemiennej i pieczy zastępczej”, które przeprowadziła sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku dr Helena Ciepła.