Szkolenie zawodowe

Dnia 24 maja 2023 r. adw. Agata Antkowska wzięła udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Komisję Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie na temat „Przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego i świadka w procesie karnym”. Szkolenie prowadziła SSR Marta Kożuchowska-Warywoda