Szkolenie zawodowe

W dniu 12 lutego 2024 r. adw. Agata Antkowska wzięła udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Wolters Kluwer „Apelacja cywilna po zmianach”. Szkolenie poprowadziła SSR Monika Biała.