Szkolenie zawodowe

Dnia 24 maja 2023 r. adw. Agata Antkowska wzięła udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Komisję Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie na temat „Przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego i świadka w procesie karnym”. Szkolenie prowadziła SSR Marta Kożuchowska-Warywoda

Bajeczni Adwokaci

Miło mi poinformować, że adw. Agata Antkowska wzięła udział w projekcie przygotowanym przez Naczelną Radę Adwokacką przy wsparciu Fundacji Adwokatury, w ramach którego adwokaci w całej Polsce odwiedzili przedszkola i młodsze klasy szkół podstawowych, by czytać dzieciom książkę "Leśne sprawy Misia Adwokata" oraz przybliżyć tajniki wykonywanego zawodu. Pani Adwokat odwiedziła...

Szkolenie zawodowe

Dnia 31 marca 2023 r. zespół kancelarii wziął udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Okręgowa Radę Adwokacką w Toruniu na temat upadłości konsumenckiej. Szkolenie prowadziła SSO Stella Czołgowska.

Szkolenie zawodowe

Dnia 8 marca 2023 r. adw. Agata Antkowska wzięła udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Komisję Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej na temat "Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego w sprawach karnych". Szkolenie prowadziła adw. dr Matylda Pogorzelska

Szkolenie zawodowe

Dnia 24 lutego 2023 r. adw. Agata Antkowska wzięła udział w szkoleniu zawodowym na temat "Problematyki osobistych kontaktów rodziców z dziećmi, opieki naprzemiennej i pieczy zastępczej", które przeprowadziła sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku dr Helena Ciepła.

Szkolenie zawodowe

Dnia 19 października 2022 r. zespół kancelarii wziął udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Komisję Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Rady Adwokackiej razem z Wydawnictwem Wolters Kluwer na temat "Nowe prawo zamówień publicznych z perspektywy adwokata. Nowe regulacje w zakresie umów". Szkolenie prowadził r. pr. Jarosław Jerzykowski.

Szkolenie zawodowe

9 kwietnia 2022 r. zespół kancelarii wziął udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu. Tematem szkolenia było „Szacowanie szkód”. w zakres szkolenia wchodziła m.in. problematyka ustalania przebiegu kolizji drogowych, dostępne narzędzia do kalkulacji wysokości szkód, wycena wartości pojazdów. Szkolenie prowadził inż. Piotr Lica, biegły sądowy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego.

Szkolenie zawodowe

21 maja 2022 r. zespół kancelarii wziął udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu. Tematem szkolenia były „Wybrane problemy prawa karnego materialnego i procesowego w świetle najnowszych uchwał i postanowień Sądu Najwyższego wydanych na skutek pytań prawnych”. Prowadzącym szkolenie był Dr Dariusz Kala, sędzia Sądu Najwyższego.