Szkolenie zawodowe

W dniu 12 lutego 2024 r. adw. Agata Antkowska wzięła udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Wolters Kluwer "Apelacja cywilna po zmianach". Szkolenie poprowadziła SSR Monika Biała.

Szkolenie zawodowe

W dniu 7 lutego 2024 r. adw. Agata Antkowska wzięła udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Komisję Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej na temat " Najnowszych zmian legislacyjnych dotyczących reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym". Szkolenie prowadziła adw. dr Katarzyna Wiśniewska.