Szkolenie zawodowe

21 maja 2022 r. zespół kancelarii wziął udział w szkoleniu zawodowym organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Toruniu. Tematem szkolenia były „Wybrane problemy prawa karnego materialnego i procesowego w świetle najnowszych uchwał i postanowień Sądu Najwyższego wydanych na skutek pytań prawnych”. Prowadzącym szkolenie był Dr Dariusz Kala, sędzia Sądu Najwyższego.